Пн - Hд: 10:00 до 18:00
  • /

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ НА ГРИБИ AMANITA MUSCARIA

СЕРТИФІКАТ FDA, ЯКИЙ ГАРАНТУЄ ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКУ ПРОДУКЦІЇ
FDA (Food and Drug Administration) або Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів – це агентство Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США, один із федеральних виконавчих департаментів.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів – найстаріше агентство з комплексного захисту прав споживачів у США. Проходження інспекції FDA передбачає перевірку на відповідність найбільшій кількості критеріїв безпеки, що висуваються до харчової продукції та косметичних засобів.

Своєю місією управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів несе:
  • відповідальність за охорону здоров'я населення,
  • забезпечення безпеки та ефективності лікарських та ветеринарних препаратів, біологічних продуктів та медичних пристроїв,
  • забезпечення безпеки продуктів харчування та косметики.
FDA забезпечує безпеку продуктів харчування, аналізуючи зразки харчових продуктів на наявність у них різних небезпечних речовин, таких як пестициди, радіонукліди, хімічні добавки та ін. Крім цього, FDA контролює достовірність інформації на етикетках харчових продуктів.
Cертифікат відповідності системи менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту
ISO 9001:2018 (ISO 9001:2015)

Цей міжнародний стандарт, що встановлює вимоги до системи управління якістю організації. Він розроблений Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) і призначений для підвищення задоволеності клієнтів шляхом забезпечення відповідності продуктів і послуг вимогам.


Ключові цілі системи управління якості:
  • Забезпечення відповідності продуктів і послуг вимогам клієнтів та законодавства.
  • Постійний аналіз і вдосконалення бізнес-процесів.
  • Підвищення конкурентоспроможності завдяки демонстрації високих стандартів якості.
  • Виявлення та управління ризиками, що можуть впливати на якість продукції або послуг.

Сертифікація за ISO 9001 підтверджує, що організація впровадила систему управління якістю, яка відповідає міжнародним стандартам, що може бути необхідним для участі в тендерах, укладення контрактів і підвищення довіри з боку клієнтів і партнерів.

МИ ПЕРШІ В УКРАЇНІ ОТРИМАЛИ СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ НА ГРИБИ ЧЕРВОНИЙ МУХОМОР, А ТАКОЖ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ГРИБИ

Даний сертифікат видається органами сертифікації (в цьому випадку ТОВ "ВСЦ "ПІВДЕНТРЕСТ") та діє один рік. Обов'язковою умовою сертифікації є протокол випробувань на радіонукліди або важкі метали (див. нижче протокол випробувань ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137 Cs та 90 Sr у харчових продуктах та питній воді»)
Ці технічні умови є інтелектуальною власністю ФОП ЯСАВЄЄВ ЕДУАРД ФІРДАУСОВИЧ і не можуть бути повністю або частково відтворені, копійовані, тиражовані, розповсюджені або використані без дозволу власника цих технічних умов та мають юридичну силу при наявності оригіналу печатки.
Дані технічні умови придатні для досягнення цілей добровільної сертифікації та оцінки відповідності продукції законодавству України, технічним регламентам, іншим нормативно-правовим актам та національним стандартам.
1.6 Продукти можуть випускатися під товарними знаками підприємства-виробника або підприємства-замовника.
1.7 Приклад позначення продуктів при замовленні:
- «Мухомор червоний, цілі сушені шляпки «торгова марка (за наявності)»* згідно з ТУ У 10.3-3147802955-001:2021».
*Дозволяється при маркуванні доповнювати назву продукції додатковими торговельними та/або власними назвами у відповідно до чинного законодавства. Позначення продукції на упакуванні може мати різне розташування або стилізацію назви та доповнення, прийняті на підприємстві-виробнику, які не суперечать цим технічним умовам та чинному законодавству.
ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ 0016/2023
В залежності від способу нарізки виготовляють наступні продукти:
- мухомор сушений (цілі капелюшки);
- мухомор сушений (мелений порошок);
- мухомор сушений (у капсулах).
3.2.1 Підприємство-виробник залишає за собою право додавати до цих технічних умов та присвоювати власні назви новим видам продукції з аналогічної сировини згідно з пунктом 3.4 цих ТУ.
1.6 Цинк, мг/кг

20,0

ДСТУ ISO 6636-1, ДСТУ ISO 6636-2
2. Нітрати, мг/кг, не більше

150

ДСТУ 4948:2008
ДСТУ ISO 6635:2005
3. Пестициди, мг/кг не більше

0,05

ДСТУ 4947
3.1. Гексахлорциклогексан

0,5

МВ 1541-76
4. Концентрація радіонуклідів
3.1 Цезій-137, Бк/кг

240 -Відповідає

МВ 6.6.1-10.10.1.7.158
МВ №446-11.08.2007
3.2 Стронцій-90, Бк/кг

80. - Відповідає


Під час маркування допускається доповнення назви продукту додатковими власними та/або торговими назвами відповідно до чинного українського законодавства. Позначення продуктів на упаковці може мати різні стилі та місце розташування. Можлива наявність доповнень, затверджена на виробництві або стилізація назви з доповненнями, які також були затверджені на підприємстві виробником і не суперечать чинному українському законодавству та технічним умовам.

ЛАБОРАТОРНІ ТЕСТИ НА ВМІСТ ІБОТЕНОВОЇ КИСЛОТИ ТА МУСЦИМОЛУ
СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ N° X8775 від 21 червня 2023 р.

Замовник: ФОП Ясавеєв Едуард Фирдаусович.
Зразок: Зразок (мухомор) наданий Замовником.
Мета: Визначити вміст заявлених показників.

Таблиця 1. Результати досліджень
No Показник, одиниці виміру Результати аналізу
123 (іботенова кислота, мг/100г 1.4

Мусцимол, мг/100г 95.1).