Click to order
Total: 
Будь ласка, заповніть лише українською чи російською
Уважно перевіряйте заповнення полів, особливо номер телефону

ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ відправок, будь ласка, перейдіть сюди
*Після замовлення ми обов'язково надішлемо вам потрібну інформацію
ТЕЛЕФОН
...бажано з наявністю Viber. Telegram або WhatsApp
ІМЯ
ПРІЗВИЩЕ
МІСТО
ОБЛАСТЬ
НОМЕР ВІДДІЛЕННЯ НОВОЇ ПОШТИ
ОПЛАТА
Якщо ви вибрали «післяоплата», то ми автоматично зробимо відправку товару без дзвінка, і надішлемо СМС з номером ТТН.

При виборі "оплата на карту" ми відправляємо вам СМС з даними для оплати найближчим часом 

*Усі ціни та фотографії на сайті є актуальними! Ваші дані захищені і не будуть передані третім особам.
Не дзвони мені
Ми напишемо вам у Посланці, і не будемо телефонувати
КОМЕНТАР
Заполняя форму, вы даете согласие на
обработку персональных данных

Amanita Mustaria / Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

1. Основні поняття, які використовують у політиці

Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо необхідне уточнення персональних даних);

Сайт - сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі Інтернет за мережевою адресою https://muxomor.com/;

Інформаційна система персональної інформації - сукупність в інформаційних базах персональних інформації та інформаційних технологій та технічних засобів, що забезпечують їхню обробку.

Знеособлення персональних даних - дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;

Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, самостійно або спільно з іншими особами організують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначальні цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються із персональними даними;

Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до певного користувача сайту https://muxomor.com/;

Користувач – будь-який відвідувач сайту https://muxomor.com/;

Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб;

Розповсюдження персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній чи іноземній юридичній особі;

Знищення персональних даних - будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

2. Загальні положення

2.1. Політика застосовується до всіх Ваших персональних даних, які можуть бути отримані Нами в процесі використання Вами онлайн-сервісу. Ця Політика поширюється на персональні дані, отримані як до, так і після набуття чинності цією політикою.

2.2. Мета Політики полягає в доведенні до Вас необхідної інформації, яка дозволяє оцінити, які персональні дані та з якими цілями обробляються нами, методи їх обробки та забезпечення безпеки.

2.3. При використанні онлайн-сервісу, Ви, повідомивши Адміністрацію свої персональні дані, у тому числі за допомогою третіх осіб, визнаєте свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до цієї політики.

2.4. У разі незгоди з умовами цієї Політики Ви зобов'язані припинити використовувати онлайн-сервіс.

2.5. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб'єктом персональних даних. У разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Адміністрація має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у Законодавстві.

2.6. Адміністрація сайту не перевіряє правдивість персональних даних, наданих Користувачем, не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Адміністрація виходить з того, що Користувач діє сумлінно, обачно, надає правдиві та достатні персональні дані та докладає всіх необхідних зусиль для підтримки таких даних в актуальному стані та не порушує права третіх осіб.

2.7. Погоджуючись з умовами цієї Політики, Ви підтверджуєте, що в момент збору персональних даних Ви повідомлені про осіб, яким передаються персональні дані, зміст та цілі збору персональних даних. Ви підтверджуєте (гарантуєте), що персональні дані, які передані нам на обробку, передані за згодою власників персональних даних та в рамках Законодавства.

2.8. Адміністрація, отримавши персональні дані від користувача, не брати на себе зобов'язання щодо інформування суб'єктів (їх представників), персональні дані яких йому передані, про початок обробки персональних даних, оскільки обов'язок здійснити відповідне інформування, під час укладання договору з суб'єктом персональних даних та/або при отриманні згоди на таку передачу несе Користувач, який передав персональні дані.

2.9. Обробка Ваших персональних даних відповідно до вимог Закону. Обробка персональних даних осіб, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі - GDPR), а також законодавство інших країн може встановлювати додаткові вимоги.

2.10. Ця Політика діє стосовно всієї інформації, яку Адміністрація може отримати про користувача під час використання ним онлайн-сервісу, а також під час виконання Адміністрацією будь-яких угод та угод з Користувачем.

2.11. Ця Політика є внутрішнім документом Адміністрації.

2.12. Контролер персональних даних звільняється від відповідальності за наслідки, що настали у зв'язку з обробкою ним персональних даних, якщо він не несе відповідальності за подію, що спричинила наступ таких наслідків.
Ви також погоджуєтесь з тим, що Власник персональних даних має право надавати доступ та передавати Ваші персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, виключно, якщо при цьому не змінюється мета їх обробки та лише у випадках, передбачених цією політикою конфіденційності та/або законодавством України.
Ніхто до 18 років не повинен надавати нам персональну інформацію через Онлайн-сервіс. Ми не збираємо цілеспрямовано персональну інформацію осіб віком до 18 років. Батьки та опікуни повинні постійно контролювати пов'язану з цим діяльність своїх дітей.


3. Оператор може обробляти такі персональні дані користувача
  • Прізвище ім'я по батькові;
  • Електронна адреса;
  • Номери телефонів;

Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика та Google Аналітика та інших).
Дані за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.
4. Цілі обробки персональних даних
Мета обробки персональних даних користувача – інформування користувача за допомогою надсилання електронних листів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалами, що містяться на сайті.

Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору листа на адресу електронної пошти ukrmuxomor@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».
Знеособлені дані користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.
5. Правові основи обробки персональних даних
Оператор обробляє персональні дані користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://muxomor.com/. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.

Оператор обробляє знеособлені дані про користувача у випадку, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).
6. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
Безпека персональних даних, які обробляє оператор, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

Оператор забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

Персональні дані користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних із виконанням чинного законодавства.

У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом надсилання Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора info@zemits.com.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».
Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення електронною поштою на електронну адресу Оператора ukrmuxomor@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».
7. Транскордонне передавання персональних даних
Оператор на початок здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися, що іноземною державою, територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися лише за наявності згоди у письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.8. Кінцеві положення
Користувач може отримати будь-які роз'яснення щодо питань, що цікавлять обробку його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти ukrmuxomor@gmail.com.

У цьому документі буде показано будь-які зміни політики обробки персональних даних оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.